Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің «Орталық мемлекеттік архив» республикалық мемлекеттік мекемесі

Жөнсілтер

Қазақстан туралы

Интернеті қабылдау

Байланыстар
Қаз
|
Рус
facebook instagram
НегізгіАрхив тарихыЖаңалықтарҚызмет көрсетуЗаңнамаЖарияланым
Жаңалықтар
Барлығын көрсету
08-12-2021

Зерттеушілердің назарына!
ҚР ОМА-нің оқу залы алда болатын архив қорларының құжаттарын тексеру...
04-11-2021

Ы. Алтынсариннің 180 жылдығына
Кел, балалар, оқылық! Қазақтың көрнекті ағартушысы Ыбырай Алтынсариннің бұл үндеуін...
28-10-2021

Қазақстандық парламентаризмнің 25 жылдығына
Қазақстандық парламентаризмге – 25 жыл. Елдің саяси жүйесінің тарихы 1996...
03-08-2021


АРХИВ ІСІНІҢ АРДАГЕРЛЕРІ МАРАПАТТАЛДЫ
Конференциялар
17 мамыр 2013 жыл
2013 жылы 17 мамыр күні Алматы қаласының Орталық мемлекеттік мұрағатының құрылуына 30 жыл толуына орай ұйымдастырылған халықаралық ғылыми тәжірбиелік конференция өтті.


05 сәуір 2013 жыл
2003 жылдың сәуір айының 3-де Әл-фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің Шығыстану факультетінде Мысыр Араб Республикасы Елшілігінің Египет мәдениет орталығымен бірігіп, «Қазақстанның араб елдерімен тіл білімі, тарих және мәдениет салаларындағы байланысы» атты Халықаралық ғылыми-теориялық конференция өтті.


04 сәуір 2013 жыл
2013 жылдың 4 сәуір айында Қазақстан Республикасы Орталық мемлекеттік мұрағаты қазақтың аса көрнекті композиторы, қоғам қайраткері, КСРО халық артисі, КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қазақ КСР-ның ән ұранының авторларының бірі Мұқан Төлебаевтың 100 жылдық мерейтойына орай дөңгелек үстел және «Қазақ музыкасының бәйтерегі» атты кітап-альбомының тұсаукесеріне арналған көрме ұйымдастырылды.


18 қазан 2012 жыл
Қазан айының он сегізінде мұрағат «МИЦВА» Қазақстан еврей ұлттық ұйымдарының ассоциациясымен бірігіп, Халықаралық ғылыми конференция өткізді.


Жарияланым
Порядок оформления, формирования в дела и оперативного хранения основных документов по личному составу, образующихся в деятельности организации
Особую группу документов, образующихся в деятельности организаций всех форм собственности и всех организационно-правовых форм Республики Казахстан, составляют документы по личному составу, отражающие правовую, трудовую и служебную деятельность работников. Подпунктом 16) статьи 1 За-кона Республики Казахстан «О Национальном архивном фонде и архивах» да-ется их определение, как комплекс документов, подтверждающих трудовую деятельность работников и сведения об отчислении денег на их пенсионное обеспечение.
Обязательное ведение кадровой документации в организациях преду-смотрено: Законом Республики Казахстан «О труде в Республике Казахстан», подзаконными нормативными правовыми актами и рекомендациями уполномо-ченного государственного органа Республики Казахстан по труду и социальной защите населения.
К документам по личному составу относятся: приказы (распоряжения) руководителя организации по личному составу, индивидуальные трудовые и коллективные договоры, трудовые книжки, личные карточки работников и дру-гие.
Документы по личному составу, как правило, имеют длительные сроки хранения и требуют особых условий для своей сохранности, которые опреде-ляются:
1) на стадии оперативного хранения в структурном подразделении (долж-ностного лица) организации – Типовыми правилами документирования и управления документацией в государственных организациях Республики Ка-захстан (государственный регистрационный № 2331 от 2 июня 2003 года) (да-лее – Типовые правила);
2) на стадии хранения в ведомственном (частном) архиве организации – Основными правилами работы ведомственных архивов (государственный реги-страционный номер № 2679 от 24 января 2004 года) (далее – Основные прави-ла).

 • Скачать полную статью

 • Барлығын көрсету

  Навигация
  Онлайн көрмесі
  Мемлекеттік рәміздер
  Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Гербі, елтаңба - Қазақстан Республикасының негiзгi мемлекеттiк рәмiздерiнiң бiрi.
  ҚР Президентiнiң "Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк рәмiздерi туралы" конституц. заң күшi бар Жарлығымен белгiленген. Рәмiздiк тұрғыдан ҚР мемл.

  Барлығын көрсету
   
  Разработка и поддержка сайта - neon-group