Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің «Орталық мемлекеттік архив» республикалық мемлекеттік мекемесі

Жөнсілтер

Қазақстан туралы

Интернеті қабылдау

Байланыстар
Қаз
|
Рус
facebook instagram
НегізгіАрхив тарихыЖаңалықтарҚызмет көрсетуЗаңнамаЖарияланым
Жаңалықтар
Барлығын көрсету
08-12-2021

Зерттеушілердің назарына!
ҚР ОМА-нің оқу залы алда болатын архив қорларының құжаттарын тексеру...
04-11-2021

Ы. Алтынсариннің 180 жылдығына
Кел, балалар, оқылық! Қазақтың көрнекті ағартушысы Ыбырай Алтынсариннің бұл үндеуін...
28-10-2021

Қазақстандық парламентаризмнің 25 жылдығына
Қазақстандық парламентаризмге – 25 жыл. Елдің саяси жүйесінің тарихы 1996...
03-08-2021


АРХИВ ІСІНІҢ АРДАГЕРЛЕРІ МАРАПАТТАЛДЫ
Конференциялар
17 мамыр 2013 жыл
2013 жылы 17 мамыр күні Алматы қаласының Орталық мемлекеттік мұрағатының құрылуына 30 жыл толуына орай ұйымдастырылған халықаралық ғылыми тәжірбиелік конференция өтті.


05 сәуір 2013 жыл
2003 жылдың сәуір айының 3-де Әл-фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің Шығыстану факультетінде Мысыр Араб Республикасы Елшілігінің Египет мәдениет орталығымен бірігіп, «Қазақстанның араб елдерімен тіл білімі, тарих және мәдениет салаларындағы байланысы» атты Халықаралық ғылыми-теориялық конференция өтті.


04 сәуір 2013 жыл
2013 жылдың 4 сәуір айында Қазақстан Республикасы Орталық мемлекеттік мұрағаты қазақтың аса көрнекті композиторы, қоғам қайраткері, КСРО халық артисі, КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қазақ КСР-ның ән ұранының авторларының бірі Мұқан Төлебаевтың 100 жылдық мерейтойына орай дөңгелек үстел және «Қазақ музыкасының бәйтерегі» атты кітап-альбомының тұсаукесеріне арналған көрме ұйымдастырылды.


18 қазан 2012 жыл
Қазан айының он сегізінде мұрағат «МИЦВА» Қазақстан еврей ұлттық ұйымдарының ассоциациясымен бірігіп, Халықаралық ғылыми конференция өткізді.


Жөнсілтер
uploads/images/p2.jpg Путеводитель по фондам советского периода

Қордың атауы № қордың, сақтаудың бiрлiктерi, уақыт аралыүлер
Центральный Исполнительный Комитет Советов Казахской АССР (ЦИК КазАССР, КазЦИК), г. Кзыл-Орда Ф. Р-5.
7933 ед. хр.
1920–1937 гг.
Центральный Ис¬полнительный Комитет Казахской ССР, г. Алма-Ата Ф. Р-195.
3178 ед. хр.
1937–1938 гг.
Уполномочен¬ный военно-революционного совета Туркестанского фрон-та в Семиречье, г. Верный Ф. Р-109.
26 ед. хр.
1920 г.
Тургайский областной военный комиссариат, г. Тургай Ф. Р-16.
6 ед. хр.
1918–1919 гг.
Тургайский областной исполнительный комитет Совета рабочих, кре-стьянских, красноармейских и киргизских депутатов, г. Оренбург Ф. Р-19.
18 ед. хр.
1917–1920 гг.
Тургайский об¬ла¬стной комиссариат Временного пра¬ви¬тельства г. Оренбург. Ф. Р-17.
23 ед. хр.
1917–1918 гг.
Тургайское обла¬стное управление Временного прави¬тельства г. Орен-бург. Ф. Р-18.
30 ед. хр.
1917–1918 гг.
Туркестанский уездно-городской исполнительный комитет Советов ра-бочих, солдатских и крестьянских депутатов Сыр-Дарьинской области Туркестанской АССР, г. Туркестан Ф. Р-7.
5 ед. хр.
1917–1918 гг.
Трест железнодо¬рожных ресторанов и буфетов Тур¬кестано-Сибирской железной дороги Министерства торговли СССР, г. Алма-Ата Ф. Р-201.
2063 ед. хр.
1933–1957 гг.
Редакция газеты «Қазахстан мұғалімі – Учитель Казах¬стана» Мини-стерства просвещения Казахской ССР, г. Алма-Ата Ф. Р-22.
146 ед. хр.
1958–2004 гг.
Республиканский дом са¬ни¬тарного просвещения Министер¬ства здраво-охранения Казахской ССР, г. Алма-Ата Ф. Р-159
135 ед. хр.
1956–1969 гг.
Республиканский онкологиче¬ский диспансер Министерства здраво-охранения Казахской ССР, г. Алма-Ата Ф. Р-97.
63 ед. хр.
1948–1961 гг.
Республиканское правление На¬учно-технического горного общества Ка-захской ССР, г. Алма-Ата Ф. Р-200.
107 ед. хр.
1961–1977 гг.
Штаб частей особого назна¬чения Киргизской АССР (ЧОН), г. Оренбург Ф. Р-66.
172 ед. хр.
1921–1924 гг.
Навигация
Онлайн көрмесі
Мемлекеттік рәміздер
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туы - Қазақстан Республикасының мемлекеттiк негiзгi рәмiздердiң бiрi. ҚР Президентiнiң "Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк рәмiздерi туралы" конституц. заң күшi бар Жарлығымен (24.1.1996) белгiленген. Мемл. ту көгiлдiр түстi тiк бұрышты кездеме. Оның ортасында арайлы күн, күннiң астында қалықтаған қыран бейнеленген....

Барлығын көрсету
 
Разработка и поддержка сайта - neon-group